Menu

Mermer

Mermer ili Mramor je metaformna stena koja je nastala ponovnom kristalizacijom krečnjaka ili dolomita. Zbog svoje izuzetne lepote mermer je veoma cenjen u umetnosti kao materijal za izradu skulptura i u građevinarstvu kao ukrasni kamen. Iako su sve podvrste mermera slične po mineralnoj kompozicije, mermeri se najčešće razvrstavaju po boji tako da razlikujemo: beli mermer, crni mermer, zlatni mermer, crveni mermer i zeleni mermer.

Bijeli mermer:

Crni mermer:

Zlatni mermer:

 

Zeleni mermer:

 

Dizdarić Granit

Magistralni put Prijedor - Banjaluka,

Kozarac BB

Prijedor

79000

Bosna i Hercegovina

+387 65 603 089

+387 52 344 242

+387 61 155 861

Log In or Register